Kostenprijswet

Koninklijk Besluit – Belgische Kostprijswet

Donderdag 21 november is het Koninklijk Besluit gepubliceerd waardoor het over anderhalve week verboden wordt om binnenvaart reizen onder kostprijs aan te nemen. Dit Koninklijk Besluit is te vinden in de Belgische Staatscourant onder Numac-nummer 2013014660. Uit gesprekken met de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer is gebleken dat het Koninklijk Besluit geldt voor elke partij die is betrokken bij een transport (verlader, bevrachter en vervoerder) van/naar een Belgische bestemming. Mocht er sprake zijn van overtreding van het koninklijk besluit, dan liggen er hoge geldboetes in het verschiet.

  • Varen onder kostprijs is strafbaar;
  • Geldig voor alle reizen waarbij in België geladen of gelost wordt; en
  • Geldig voor alle betrokkenen: verlader, bevrachter en vervoerder.

Riskeer geen boete!

Vervoerders, bevrachters en verladers willen allen in deze nieuwe situatie zekerheid dat geen enkele reis onder kostprijs wordt geboekt. Ze riskeren immers hoge boetes. De ‘Belgische Kostprijswet’ heeft daarom ingrijpende gevolgen voor het aanbiedingsproces (zie model 1 & 2).

Figuur 1: Partijen in het aanbiedingsproces

Figuur 2: Aanbeidingsproces na invoering van de Belgische Kostprijswet

  • Aanvraag verlader: de bevrachter ontvangt van de verlader een verzoek tot prijsopgave. Om de verlader een aanbieding te kunnen doen, moet de bevrachter weten of de prijs, die hij in gedachte heeft, boven de kostprijs van zijn beschikbare schepen ligt. Hij zal rekening moeten houden welk schip hij kan gaan toewijzen aan de desbetreffende reis.
  • Controle bevrachter: de bevrachter zal in de communicatie met de scheepseigenaar moeten controleren of de prijs boven de kostprijs is en zal informatie moeten geven die relevant is voor de kostprijsberekening van de scheepseigenaar zoals: (1) het vrachttarief, (2) overligcondities, (3) route, (4) tonnage en (5) tijdstip laden.
  • Calculatie reis: de scheepseigenaar zal na berekening van de kostprijs voor deze specifieke reis moeten kunnen bevestigen of het onder of boven zijn kostprijs is.
  • Akkoord scheepseigenaar: indien de prijs boven kostprijs ligt geeft de scheepseigenaar aan de bevrachter een formeel akkoord waardoor de bevrachter de definitieve onderhandeling kan gaan opstarten met de verlader.
  • Aanbieding: na deze ‘kostprijs-check’ volgt er een formele aanbieding richting de verladerDe PJK ARA vrachttarieven zijn referentieprijzen voor vrachten binnen het ARA-gebied (Amsterdam, Rotterdam, Antwerpen). Door PJK’s uitgebreide netwerk onder verladers, bevrachters en scheepseigenaren zijn wij in staat om u betrouwbare prijsinformatie te verschaffen.

    • Voor meer informatie hoe Freight Control u kan ondersteunen om de aansluiting te zoeken met de verplichtingen vanuit dit Belgische Koninklijk Besluit, neem contact met ons op of vraag een demo aan.